Strona główna

Stowarzyszenie „Przymierze–Ziemia Piska” z siedzibą w Piszu prowadzi od 2002r Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Od 2007r Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.
W 2021r utworzono Centrum Edukacji i Terapii: OREW oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.